Računalniki in njihova vloga v sodobnosti

Uporaba računalnika še nikoli ni bila tako preprosta. Sodobni računalniki so zasnovani tako, da omogočajo večnamensko uporabo za različne tipe uporabnikov. V osnovi so namenjeni za ustvarjanje, oblikovanje in shranjevanje dokumentov, primerni so za spletno komunikacijo z drugimi uporabniki prek e-pošte in družbenih omrežij itd. Kakovosten računalnik pa je učinkovit tudi za zahtevnejšo rabo, ki vključuje reševanje nalog na delovnem mestu, uporabo zahtevnejših računalniških programov, ustvarjanje nove programske opreme ipd. Na vseh področjih življenja je danes kompetenca učinkovite uporabe računalnika nepogrešljiva, saj nas računalniki spremljajo na vsakem koraku našega življenja.

Kakšna je vloga in pomen računalništva v sodobnosti?

Računalniki so naprave, ki so zmožne avtomatsko obdelati veliko količino najrazličnejših vrst podatkov. Delujejo hitro, natančno in točno, zato so vse od začetka človekov nepogrešljiv pripomoček pri reševanju zahtevnejših operacij. Močno so se uveljavili na najrazličnejših področjih, med drugim v naravoslovno tehničnem in raziskovalnem področju v številnih znanostih kot so kemija, fizika, strojništvo, gradbeništvo itd. Pri tem gre za interaktivno reševanje problemov, kjer sodelujejo človek in računalniki – človek išče nove variante za rešitev problema, računalnik pa preračuna možnosti njihove izvedbe, s čimer se je zelo skrajšal čas za iskanje uporabnih rešitev. Na katerih področjih je torej računalnik danes nepogrešljiv pripomoček za delo?

  • Administracija in upravljanje:

Računalniki v administraciji vodijo različna opravila v sodobnem pisarniškem okolju – z njimi je mogoče voditi podatke o naročilih kupcev, obdelovati poslovne informacije, pregledovati podatke o zalogah v skladiščih, opravljati najrazličnejša pisarniška opravila in obdelovati dokumente, prejete in izdane račune in drugo. S tem so se močno poenostavili postopki za izdajo in plačilo računov, komunikacija med dobavitelji in strankami itd. Enostavnejše je pisanje in oblikovanje besedil in dopisov, saj je vse avtomatizirano, v elektronski obliki in s tem tudi prijaznejše za okolje. Olajšali so shranjevanje velikih količin podatkov ter omogočili lažje upravljanje z njimi. Način obdelave podatkov je veliko učinkovitejši, hkrati pa je postal tudi bolj zahteven in bolj zapleten zaradi vseh zmožnosti, ki jih imajo sodobni kvalitetni računalniki. Pri tem gre večinoma za računalnike iz poslovne linije, ki imajo še nekoliko bolj vzdržljive komponente kot tisti za osebno rabo in so torej primerni za najrazličnejša področja uporabe.

  • Industrija

V industriji so računalniki sestavni elementi delovnih procesov že vse od začetka njihove uporabe. Koristni so v informacijskih sistemih tovarn in obratov, saj vodstvu nudijo podatke o osebju, finančnem stanju, zalogah, naročilih, planiranju in obsegu proizvodnje, načrtovanju projektov in industrijskem raziskovanju. Prav tako se s pomočjo računalnikov nadzorujejo proizvodni procesi, v sodobnosti pa so v mnogih industrijskih panogah že povsem avtomatizirali celotno proizvodnjo.

  • Bančništvo

Na področju bančništva so računalniki sestavni del poslovanja s strankami, še posebej je njihova vloga izpostavljena v zadnjih letih, ko se je uveljavilo elektronsko bančništvo, s katerim so se vsi postopki še poenostavili, opravljati pa jih je mogoče tudi na daljavo preko spletnega bančništva. Vključeni so v bankomate za dvig denarja, potrebni so za skeniranje črtnih kod v trgovinah s pomočjo blagajniških terminalov, vse to pa je povezano s centralnim sistemom računalnikov, kjer se med drugim vodi evidenca zalog, s čimer je lažja tudi kontrola celotne trgovine oz. skladišča in njeno upravljanje.

  • Družboslovje in humanistika

S pomočjo računalnikov potekajo različne statistične analize in raziskave tudi na družboslovnem področju.  Gre za obdelavo z anketami in drugimi pripomočki zbranih podatkov s pomočjo računalnikov in mnoge druge aktivnosti, s katerimi si tudi družboslovne znanosti prizadevajo za vključitev računalniško podprte tehnologije v svoje delo. Tako so se razvile discipline kot je npr. digitalna humanistika, ki uporablja računalnik za obdelavo in digitalizacijo humanističnih podatkov ter njihovo multimedijsko prezentacijo. Vse bolj se uveljavlja tudi računalniško založništvo z elektronskimi objavami knjig, člankov in drugih prispevkov, ki so bili včasih izključno v tiskani obliki, danes pa imajo računalniki ključno vlogo pri postavitvi teh prispevkov v digitalno okolje.

  • Osebna uporaba

S pojavom računalnikov se je sodobna družba močno spremenila. Najprej so posegli na področje industrije in drugih panog, z dodelavo tehnologije pa so postali vse bolj dostopni tudi širši javnosti in za zasebno rabo. Danes tako skorajda ni gospodinjstva, ki ne bi imelo vsaj enega računalnika – računalniki so postali naši stalni spremljevalci vsepovsod, saj jih uporabljamo za komuniciranje, ustvarjanje in obdelavo dokumentov, poslušanje glasbe, gledanje filmov in televizije, obdelavo fotografij, igranje računalniških iger itd. Priročni so za čisto običajno rabo kot tudi za ustvarjanje zahtevnih, kompleksnejših vsebin iz različnih specializiranih področij.

Računalniki so osnovno orodje za mnoge dejavnosti, zato so se do danes že močno specializirali. Tako lahko izbirate med takimi z osnovnimi funkcijami kot tudi takimi za poslovno rabo in igranje računalniških iger. Na voljo so različne velikosti računalnikov, namizni ali prenosni – glede na potrebe uporabnikov so na voljo različni modeli računalnikov, zato je danes ena od osnovnih kompetenc računalniška pismenost in veščost uporabe računalnika. Ta se seveda neprestano spreminja, razvija in nadgrajuje, saj računalniki ponujajo še mnogo neodkritega, zato lahko v prihodnosti pričakujemo še nove vsebine in področja, na katerih bo računalnik postal nepogrešljiva naprava za olajšanje mnogih procesov.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja